Дигитална Агенция Бизнес Тренд е основана през 2011 година. От тогава до днес ние обслужваме клиенти от България и целия свят. Предлагаме гъвкави 360 маркетинг решения според нуждите и целите на клиентите ни.

МЕДИИ

НАГРАДА DIGITAL STARS В КАТЕГОРИЯ "ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ"

СЕРТИФИКАТИ

UDEMY КУРСОВЕ: 22 136 КУРСИСТА ОТ 154 ДЪРЖАВИ

НАШАТА Е-КНИГА GОOGLE ANALYTICS KISKSTARTER GUIDE В AMAZON.COM

ЛЕКТОР В СЕМИНАР В SOFTUNI DIGITAL
"СТРАТЕГИЯ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ ЧРЕЗ ОБЕКТИВИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ В РЕКЛАМАТА"